OBJECTIU

PROJECTE I OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSOCIACIÓ

 – L’Associació Esportiva d’Atletes Lleida neix amb la, finalitat de continuar amb les il·lusions dels atletes de les terres de Lleida a I hora de defensar l’Atletisme de les nostres comarques.

 Fomentar la companyonia i els valors tradicionals que tan vàrem treballar en la practicat aquest esport.

 – Donar suport a qualsevol manifestació o inquietud atlètica.

 – Establir el lligam necessari  inter-generacional per avivar la pràctica de l’atletisme a les terres de Lleida.

 – Reconèixer els mèrits per aquells i aquelles atletes que destacaren en els resultats, i també, a aquelles persones que han treballat de forma altruista en el foment de l’atletisme.

– Establir els incentius convenients per a la millora de la qualitat i quantitat de la pràctica atlètica i, si s’escau, esportiva.

 Lleida, 1 de desembre del 2.000